Türkmenistanyň Prezidentiniň 15.05.015ý seneli N14246 Döwlet maksatnamasy baradaky kararyny ýerine ýetirmek bilen, Kerki etrabynda “Ýakyn Dost” hojalyk jemgyýeti tarapyndan gök we miwe önümlerini gaýtadan işleýän kärhana gurulyp 2018 nji ýylda işe girizildi